نکات مهم و مطالب ناب از قرآن و روایات مذهب ما

یادداشتهای مذهبی برای استفاده عموم ، منبر و سخنرانی

۱۹ مطلب با موضوع «اشعار» ثبت شده است

بعضی ار دوبیتی های ناب حضرت بابا طاهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

غزلیات عاشقانه سعدی {یکدور 600غزل سعدی را خواندم و آنرا فیش برداری کردم و غزلیات آبدارش را جدا کردم}

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

یکدور کلیات سعدی را خواندم و مطالب زیبا و روان کلیات و گلستان را جدا کردم {در لینکهای بعدی ببینید}لاحول الابالله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

کلیات سعدی بخش اول : مناجات و دعا با خدا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

کلیات سعدی بخش دوم : حمد و شکر خداوند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

کلیات سعدی بخش سوم : توحید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

کلیات سعدی بخش چهارم: مدح رسول خدا و امیرالمونین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

کلیات سعدی بخش پنجم : تقوی ، ظلم و نامردی کردن ، صبر و بلا ، عبادت ، پرتوقعی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

کلیات سعدی بخش ششم : بی اعتباری دنیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

کلیات سعدی بخش هفتم : فرصت شماری عمر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

کلیات سعدی بخش هشتم : مردن ،حالات احتضار ، جان دادن ، بعد از مرگ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

گلستان سعدی بخش اول : دعای بدون شرط ،رزق و روزی ،احسان به مادر،برخورد با جاهل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

گلستان سعدی بخش دوم :عزت نفس،جوع و گرسنگی،کظم غیظ و فروبرن خشم،امربه معروف و نهی از منکر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

گلستان سعدی بخش سوم:غفلت،ذکر خدا،حسن معاشرت،توحید و مشرک نبودن،مرگ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

گلستان سعدی بخش چهارم:ظلم و اذیت کردن،شکر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

گلستان سعدی بخش پنجم:گناه و آثار آن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

گلستان سعدی بخش ششم:صبر،قدر دوران جوانی را دانستن،دروغ واجب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

گلستان سعدی بخش هفتم:تعلق به دنیا و زهد و دنیا گریزی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی

گلستان سعدی بخش هشتم :احتیاط و غافل نبودن،تاثیرهمنشین،توبه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محسن تقوی بهبهانی