آداب خوابیدن

1 - خوابیدن بعد از طلوع فجر (اذان صبح ) تا طلوع آفتاب کراهت دارد.

2 - خوابیدن بین نماز مغرب و عشا و بعد از عصر مکروه است.

3 - خوابیدن پیش از ظهر (در وقت گرمى هوا) و بعد از نماز ظهر تا عصر (خواب قیلوله ) مستحب است.

4 - مستحب است که انسان پیش از خوابیدن ، وضو بگیرد.

5 - خوابیدن در حال جنابت مکروه است.

از امام على (علیه السلام ) منقول است: ((نخوابد مسلمانى در حالى که جنب باشد و نخوابد مگر با وضو. پس اگر براى غسل و وضو آب نیابد با خاک تیمم کند. زیرا روح مؤ من را در وقت خواب به آسمان مى برند و حق تعالى او را قبول مى نماید و بر او برکت مى فرستد. پس اگر اجلش رسیده باشد، او را در گنجینه هاى رحمت خود مى سپارد و اگر نرسیده است با امینان خود (ملائکه) به بدن او برمى گرداند.))

6 - خوابیدن در مسجد مکروه است.

7 - تنها خوابیدن کراهت دارد.

8 - خوابیدن در حالى که دست انسان چرب و آلوده به خوردنى باشد، کراهت دارد.

9 - مستحب است قبل از خوابیدن به بیت الخلاء رود.

10 - مستحب است که انسان بر دست راست و رو به قبله بخوابد و دست راست را زیر صورت بگذارد.

11 - خوابیدن روى دست چپ و خوابیدن به رو، مکروه است . چرا که بر رو خوابیدن ، خوابیدن شیطان است . در روایت آمده است : ((هر وقت کسى را دیدید که بر رو خوابیده است او را بیدار کنید و مگذارید بر آن حال بخوابد)).

12 - مستحب است که انسان قبل از خواب ادعیه اى که از ائمه رسیده است را بخواند.

13 - خواندن سوره ((توحید)) و ((کافرون )) پیش از خواب ، مستحب است.

14 - خواندن سوره هاى ((یس ))، ((واقعه )) و خواندن ((آیة الکرسى )) قبل از خواب ، مستحب است.

15 - گفتن تسبیح حضرت فاطمه (علیها السلام ) هنگام خواب استحباب دارد.

16 - مستحب است که هنگام خواب سوره ((تکاثر)) خوانده شود.

17 - کسى که در وقت خوابیدن این آیه را بخواند، هر وقت از شب که بخواهد، بیدار مى شود.

قل انما اءنا بشر مثلکم یوحى الى انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و یشرک بعبادة ربه احدا