اعجاز عددى قرآن‏

بخشى از اعجاز قرآن، به اعجاز عددى کلمات قرآن مربوط است که بحث بسیار جالب و جذّابى است. در اینجا به چند مورد اشاره مى‏کنیم:

1- کلمه «یوم‏» به معنى روز، 365 بار به تعداد روزهاى سال در قرآن آمده است.

2- کلمه «شهر» به معناى ماه، 12 بار و کلمه «ساعة» 24 بار وارد شده است.

3- کلمات «دنیا» و «آخرت‏» به طور مساوى آمده است.

4- کلمات «رجل‏» به معناى مرد و «مرأة» به معناى زن به یک میزان آمده است.

5- کلمات «ایمان‏» ومشتقاتش با «علم‏» و مشتقاتش مساوى است.

6- کلمه «شیطان‏» و «ملائکه‏» مساوى بیان شده است.

7- کلمات «موت‏» و مشتقاتش با «حیات‏» و مشتقاتش به طور مساوى آمده است.

8- کلمات «نور» و «ظلمات‏» به میزان آمده است.