اگر معجزه بودن قرآن را قبول نداری باز هم باید مسلمان باشی چون اعجاز رسول خدا فقط قرآن نیست

رسول خدا چه کسى بود؟ هم امّى و درس ناخوانده بود و هم امین بود. در مرکز بت و شرک و تفرقه و در دریاى خرافات و جهل و در چنین شرایطی این انسان بزرگوار با این اخلاق نیکو و اعتقاد محکم و عمیق بوجود آمده است

چه افرادى به او گرویدند؟ زنى همچون خدیجه و مردى همچون علىّ بن ابیطالب علیهما السلام که دو نمونه کمال و اخلاص و پاکى و داراى نشانه‏هاى عظمت بودند.وانسان برای شناخت شخصیتی باید مریدان او را بشناسد و از زانو زدن نوابغ روزگار چون امیرالمومنین پی به عظمت رسول خدا ببرد

مخالفان پیامبر، ابرقدرت‏ها و افراد خودخواه و مستکبر و استثمارگر و ظالم بودند. او جز در راه حقیقت پیش نرفت. هرگز به مادّیات وعده نمى‏داد، با تظاهر و ریاکارى مکتب خود را گسترش نداد.

سخنان او دستورات نورانى قرآن بود و تربیت شدگان مکتبش سلمان‏ها و ابوذرها و مقدادها و ... بودند.

راستى اگر پیامبر ما هیچ معجزه‏اى هم نداشته باشد، کارنامه زندگى و اهداف و حالات او مى‏تواند شاهد گویاى صداقت او باشد.