آیا اسلام به زور شمشیر پیش رفت؟

دشمنان اسلام گاهى مى‏گویند: اسلام به زور شمشیر پیش رفت؛ در حالى که طبق آمار، تعداد مقتولان در جنگ‏هاى زمان پیامبر صلى الله علیه و آله به قرار ذیل است:

1- در جنگ بدر، تعداد مقتولان از 84 تا 86 نفر ذکر شده است.

2- جنگ احد: از 70 تا 109 نفر.

3- جنگ خندق: از 9 تا 11 نفر.

4- جنگ بنى قریظه: از 700 تا 900 نفر.

5- جنگ بنى‏المصطلق، از 10 تا 12 نفر.

6- جنگ خیبر: از 3 تا 96 نفر.

7- جنگ موته: از 3 تا 21 نفر.

8- جنگ فتح مکه: از 21 تا 39 نفر.

9- جنگ حنین و طائف: از 85 تا 112 نفر.

10- مقتولان بقیه جنگ‏ها را از 119 تا 333 نفر گفته‏اند.

این آمار از کتاب نگرشى کوتاه به زندگى پیامبراسلام صلى الله علیه و آله به نقل از کتاب‏هاى:

تاریخ طبرى، طبقات یعقوبى، بحار و سیره ابن هشام است که مجموعاً آمار همه مقتولان از 1103 تا 1724 نفر بیشتر نیست.