آیا طبق قران علم غیب فقط مخصوص خداست؟

سؤال: در آیاتى از قرآن مى‏خوانیم: جز خدا کسى غیب نمى‏داند: «و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الاهو» « انعام، آیه 59» با وجود این نمونه آیات که علم غیب را در انحصار خداوند دانسته چگونه آن را براى پیامبر و یا امامان ثابت مى‏کنید؟

پاسخ: علم غیب اساساً براى خداست و اگر پیامبر و امام چیزى مى‏داند آن را خدا به آنان داده نه آنکه از پیش خود آگاه به غیب باشند. در یک ماجراى سرّى همین که یکى از زنان پیامبر از حضرتش پرسید از کجا فهمیدى؟

پیامبر فرمود: «نبّأنى العلیم الخبیر» « تحریم، آیه 3» خداى دانا و آگاه به من خبر داد.

بنابراین، اولًا: آیات و روایاتى که مى‏گوید: جز خدا کسى علم غیب را نمى‏داند، با آیات و روایاتى که مى‏گوید: پیامبر علم غیب مى‏داند، قابل جمع است و هر دو صحیح است.

ثانیاً: علم غیب دوگونه است، مطالبى که علم آن مخصوص خداست و احدى را از آن آگاه نمى‏کند. همان گونه که در دعا مى‏خوانیم: «و بحقّ علمک الذى استأثرت به نفسک‏» خدایا! به حقّ آن علمى که تنها در اختیار توست.

امّا یک‏سرى مطالب با آنکه غیب است، خداوند به اولیاى خود مرحمت مى‏کند.

ثالثاً: انبیا و اولیا بدون مراجعه به علم الهى نمى‏دانند ولى چنانچه مراجعه کردند، مى‏دانند، مثل آنکه من و شما با مراجعه به دفتر تلفن، شماره تلفن فردى را مى‏دانیم و بدون مراجعه نمى‏دانیم. روایت داریم براى ائمّه علیهم السلام عمودى از نور است که با مراجعه به آن، مطالبى را مى‏یابند.

رابعاً: بعضى جاها مى‏دانند و بعضى جاها نمى‏دانند. بعضى جاها علم غیب، نقص است و ندانستن بهتر است. مثلًا شبى که على علیه السلام به جاى پیامبر خوابید، اگر مى‏دانست که هیچ خطرى او را تهدید نمى‏کند، این عمل چندان ارزشى نداشت.

خامساً: گاهى مى‏دانند و گاهى نمى‏دانند. گاهى خداوند چراغ را براى آنها روشن مى‏کند وآنها مى‏بینند وگاهى هم چراغ خاموش است و نمى‏بینند. در حدیث داریم:

«یبسط لنا العلم فنعلم و یقبض عنا فلا نعلم» « کافى، ج 1، ص 256» گاهى پرده کنار زده مى‏شود، مى‏بینیم و گاهى پرده گسترده است، نمى‏بینیم. پس کلید علم غیب دست خداست.