آیا عقل و وجدان، مى‏تواند جایگزین انبیا گردد؟

برخلاف تصوّر گروهى که خیال مى‏کنند وجدان اخلاقى براى هدایت انسان کافى است و دیگر از راهنمایى انبیا بى‏نیازیم؛ باید بگوییم: وجدان اخلاقى تا حدود زیادى به خود ما و جامعه ما وابسته است، و رنگ محیط و عادت به خود مى‏گیرد و قابل تغییر است و هرگز نشان دهنده واقعیات نیست. همین سیگار تلخ، که هر وجدان سالمى بار اول آن را طرد مى‏کند، به خاطر عادت و محیط، کم‏کم به مرحله‏اى مى‏رسد که فرد از مصرف آن لذّت مى‏برد.

کسانى را مى‏شناسیم که از سربریدن یک مرغ وحشت داشتند ولى با تکرار آن، احساس و وجدانشان تغییر یافته است. البته وجدان چیز خوب و مفیدى است امّا نمى‏توان بر آن تکیه کرد. در دعاى کمیل مى‏خوانیم:

«الّلهم اغفرلى الذّنوب الّتى تهتک العصم‏»

خدایا! گناهانى که پرده‏ها را مى‏درد بر من ببخشا!

انسان بار اول که گناه مى‏کند، ناراحت مى‏شود و وجدان، او را آزار مى‏دهد، امّا بر اثر تکرار، انجام گناه براى او عادّى مى‏شود حتى گاهى از این که گناه نکرده ناراحت است. امیرمؤمنان حضرت على علیه السلام مى‏فرماید:

انبیا آمدند تا فطرت بشر را زنده کنند و پرده‏هاى غفلت را کنار بزنند. ولى بحث ما در این است که آیا مى‏توان تنها به رهنمودهاى وجدان قناعت کرد؟ البته که پاسخ منفى است.