حضرت ابراهیم قهرمان توحید

1- پس از حدود صد سال انتظار که خداوند به ابراهیم فرزندى عطا فرمود، به او فرمان داد تا نوجوان خود اسماعیل را ذبح کند. او بى‏چون و چرا تسلیم شد و

وظیفه را بر غریزه مقدّم داشت، پا بر نفس خود گذاشت و اسماعیل را خواباند و کارد را بر گردن او گذاشت که فرمان آمد: دست نگه‏دار که فرمان ما یک آزمایش بود. « صافّات، آیه 105» آرى، او در کوبیدن بت درون پیروز شد.

2- ابراهیم علیه السلام با محاجّه و استدلال، دماغ نمرود را به خاک مالید. « بقره، آیه 258» و طاغوت زمان خود را درهم کوبید.

3- در برابر بت‏ پرستان، با شکستنِ بت‏هاى بزرگ و کوچک، فطرت خفته آنان را بیدار کرد.

4- با بستگان نزدیک خود به خاطر خدا قطع رابطه کرد. « توبه، آیه 104»

5- از زن و کودک شیرخوار خود در راه عزت دین خدا گذشت. « ابراهیم، آیه 37»

6- از جان خود- به هنگامى که او را در آتش افکندند- دست شست. « انبیاء، آیه 69»