حقوق پیامبر بر مردم‏

پیامبر حقوقى دارد که مردم موظّفند آنها را ادا کنند. بدیهى است اداى این حقوق در جهت سعادت خود مردم است.

1- رعایت ادب مانند بلند صحبت نکردن در حضور پیامبر: «لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبى» « حجرات، آیه 2

» پیشى نگرفتن بر او: «لا تقدموا بین یدى الله و رسوله» « حجرات، آیه 1» کسب اجازه براى ورود به خانه او: «لا تدخلوا بیوت النبى الا ان یوذن لکم» « احزاب، آیه 53»

2- فرمانبردارى: «اطیعوا الرسول» « نساء، آیه 59» و «ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم‏ فانتهوا» « حشر، آیه 7»

3- اجابت دعوت پیامبر: «استجیبوا لله و للرسول» « انفال، آیه 24»

4- مراجعه به پیامبر در اختلافات: «فردّوه الىّ الله و الرسول» « نساء، آیه 59»

5- منّت ننهادن بر پیامبر: «لا تمنّوا علىّ اسلامکم» « حجرات، آیه 17»

6- جدا نشدن از پیامبر: «و اذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا حتى یستأذنوه» « نور، آیه 62»

7- درود فرستادن بر پیامبر: «یا ایّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلموا تسلیما» « احزاب، 56»