منی آب پستی است

 

 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِین‏ (سجده 8)

 ترجمه: سپس نسل او (انسان) را از چکیده آبى پست مقرر فرمود.

امروزه مشخص شده است که منی یکی از برترین پدیده های حیاتی است. در هر قطره ی آن میلیونها اسپرم زنده ی در حال فعالیت همراه با همه ی مواد لازم مثل غذا و آب و مواد حفاظتی وجود دارند. اما انسان بی اطلاع گذشته گمان می کرد که منی آبی پست و بی ارزش و نفرت انگیز است همین ایده ی غلط عوام را محمد وارد قرآن کرده است. اگر این آیه از خدا بود قطعا می دانست که منی از عظمتهای خلقت و فوق العاده ارزشمند است و آنرا پست نمی دانست. بنابر این آیه ی مذکور کلام محمد است نه خدا.(پست به معنای بی ارزش و بی خاصیت و بی فایده نیست بلکه پست در آیه بدین معناست که منی بخاطر بوی بد و چسبناک بودن آن، چیزی است که انسان از آن بدش میاید و مشمیز کننده است و قابل بوییدن و خوراکی نیست . نه اینکه خدا بخواهد بگوید که منی بی ارزش است اگر خدا منی را بی ارزش میدانست که نمیگفت انسان که خلیفه او روی زمین است از منی آفریده شده و چه چیزی از منی باارزش تر است که خلیفةالله به وسیله ان ایجاد میشود و اینکه خدا این جنبه با ارزش بودن منی را در این ایه مطرح نکرده بخاطر این است که در این ایه در مقام مذمت انسان کافر است که از منی پست خلق شده و با این وجود مغرور میشود و به خدا ایمان نمیاورد