توصیف خداوند

1- خداوند بى‏همتاست: «لیس کمثله شى و هو السمیع البصیر» « شورى، آیه 11»

2- خداوند بى‏نیاز مطلق است و همه به او نیازمندند: «یا ایها الناس انتم الفقراء الى اللّه و اللّه هو الغنى الحمید» « فاطر، آیه 15»

3- خداوند با چشم ظاهر دیده نمى‏شود: «لاتدرکه الابصار» « انعام، آیه 103»

4- خداوند به همه چیز آگاه است: «انّ اللّه بکل شى‏ء علیم» « عنکبوت، آیه 62»

5- خداوند برهمه چیز قدرت دارد: «تبارک الّذى بیده الملک وهو على کلّ شى‏ء قدیر» « ملک، آیه 1»

6- خداوند در همه جا هست: «فاینما تولّوا فثمّ وجه الله» « بقره، آیه 115»

7- خداوند از خاطرات ذهنى همه آگاه است: «و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه» « ق، آیه 16»

8- خداوند از رگ گردن، به انسان نزدیک‏تر است: «ونحن اقرب الیه من حبل الورید» « ق، آیه 16»

9- خداوند قائم به ذات خویش است: «اللّه لا اله الّا هو الحى القیوم» « بقره، آیه 255»

10- خداوند را خواب سبک وسنگین نمى‏گیرد: «لاتأخذه سنة ولانوم» « بقره، آیه 255»

11- خداوند خالق تمام جهان هستى است: «لا اله الّا هو خالق کل شى» « انعام، آیه 102»

12- او مالک تمام هستى است: «للّه ملک‏السموات والارض وما فیهنّ» « مائده، آیه 120»

13- تربیت و پرورش همه موجودات به دست اوست: «فللّه الحمد ربّ السموات و ربّ الارض ربّ العالمین» « جاثیه، آیه 36»

14- حیات و مرگ به دست اوست: «واللّه یمیت ویحیى» « آل‏عمران، آیه 156»

15- تمام نظام هستى در برابر او تسلیم است: «و له اسلم من فى السموات و الارض طوعاً او کرهاً و الیه یرجعون» « آل‏عمران، آیه 83»

16- او شریک و همتایى ندارد: «لم یتّخذ ولداً و لم یکن له شریک ...» « اسراء، آیه 111»

17- همه موجودات به او نیازمندند: «یسئله من فى السموات و الارض» « الرّحمن، آیه 29»

18- عزّت و ذلّت به دست اوست: «قل اللهم مالک الملک تؤتى الملک من تشاء وتنزع الملک ممّن تشاء وتعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء بیدک الخیر» « آل‏عمران، آیه 26»

20- روزى همه موجودات به دست اوست: «ان اللّه هو الرزاق ذوالقوة المتین» « ذاریات، آیه 58»، «و ما من دابّة فى الارض الا على اللّه رزقها» « هود، آیه 6»