یکى از اعتقادات شیعه متبرک دانستن قبور ائمه اطهار است آیا مى توان از قرآن نیز دلایلى بر این موضوع ارائه داده ؟

پاسخ:

طبق تصریح قرآن ( و لاتحسبن الذین قتلوا فى سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ) کسانیکه در راه  خدا شهید شدند مپندارند آنها مردگانند بلکه در نزد پروردگار شان زنده  هستند و روزى مى خورند . بنابر این  توجه ما عمده  به روح ملکوتى و حاضر و ناظر آنها است ( 1)

( من یعظم شعائر الله فا نما من تقوى القلوب ) هر کس شعائر الهى را بزرگ بشمارد این از علامت تقواى الهى است ( 2)

هر چیز که یاد و عظمت خدا را و آئین او را به یاد انسان مى اندازد از آنجا شعائر خداست و ائمه علیه السلام  همگی  حجت و اولیاء خدا هستند اگر یاد آنها را در افکار و اذهان در ظاهر و باطن تعظیم کنیم و عظمت بد هیم جز ء شعائر الهى است .

( لنتخذن علیهم مسجدا ) (3) مدفن اصحاب کهف را مسجد و محل عبادت و نیایش قرار دادند چون این محل ( محل دفن اصحاب کهف )‌مکان دفن اجساد بندگان صالح و محبوب خدا بود داراى فضیلت خاصى داشتند و بر آن مکان تبرک مى جستند و معتقد بودند عبادت و نیایش در آنجا ثواب بیشترى دارد و این کاررا انجام دادند و قرآن آن را تایید میکند و اگر اشکال داشت یقینا قرآن تخطئه میکرد.

قرآن به زائرین خانه خدا دستور میدهد  که در مقام ابراهیم ( نقطه اى که حضرت ابراهیم ایستاد ) و نماز خواند آنجا داراى فضیلت  و شرافتى است و دستور تبر ک  آن مکان را داد. 

( و اتخذ من مقام ابراهیم مصلى ) ( 4)  از مقام ابراهیم براى خود محل نما ز را اتخاذ کنید اگر ما حرم ائمه علیهم السلام را تبرک میداریم  یعنی  اینکه اولا آنها را به تصریح قرآن زنده میدانیم .

( و لاتقولوا  لمن یقتل فى سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لایشعرون  ) به کسانیکه در راه  خدا کشته شده اند  مرده نگوئید  بلکه آنها زندگانند و لى شما احساس نمى کنید ( 5)

و ما در حرم امامان علیهم السلام   سلام به آنها مى دهیم که قرآن  هم مى گوید :( سلام على موسى و هارون ) ( 6)  و در آنجا نماز  نیایش مى پردازیم و همچنین مکانی  بین صفا و مروه هم محل عبادت شد چون محل  مقدس اسماعیل  و هاجر بود .

* حضرت فاطمه سلام علیها مرتب به زیارت قبر حضرت حمزه مى رفت آنجا نماز مى خواند و گریه مى کرد ( 8) 

*  حضرت یوسف پیراهنش  براى یعقوب تبرکا فرستاد و حضرت یعقوب قبول کرد و بر روى صورت خود گذاشت  و بینا شد  : براى خدا کارى ندارد اگر به شخصى یا چیزى عظمت بدهد .

جهت اطلاع بیشتر کتاب آئین وهابیت از آیه الله جعفر سبحانى مطالعه شود.

منابع:

1- آل عمران  آیه، 169

2- حج آیه، 32

3- کهف آیه، 2

4- بقره آیه ،152

5- بقره  آیه، 154

6- نساء آیه ،63

7- حج آیه،  32

8- کتاب آئین وهابیت ،آیه الله جعفر سبحانى

9-      سوره مبارکه یوسف  آیه، 96- 92