ویژگی های انسان بی ایمان

کسى که به خداى حکیم ایمان ندارد، انسانى است که:

1- خود را بى ‏اصالت، بى‏هدف و تنها مى‏بیند و هدفش فقط رفاه و زندگى مادّى است مانند یک حیوان.

2- حرکت خود را یک حرکت جبرى مى‏داند، نه تکاملى.

3- آینده خود را پس از مرگ، نابودى مى‏داند چون به زندگى بعد از مرگ و بقاى روح عقیده ندارد.

4- راهنماى او در زندگى، یا طاغوت‏هاى بیرونى است و یا هوس‏هاى درونى!

5- برنامه زندگى او مملوّ از انواع تردیدها، محدودیّت‏ها، نقص‏ها و اشتباهات است.

6- در تفسیر هستى گیج است؛ چون نمى‏داند چرا آمده؟ چرا مى‏رود؟ و هدفش از زندگى چیست؟ تمام فکرش این است که چگونه زندگى کند، نه این که براى چه زندگى کند.