مراحل رشد جنین

 

قرآن در آیات زیر مراحل رشد جنین را ذکر کرده است:

- مؤمنون: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ(12)ثم‏َّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فىِ قَرَارٍ مَّکِینٍ(13)ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لحًما ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ  فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخالِقِین‏ترجمه: و به یقین انسان را از عصار هاى از گل آفریدیم ( 12 ) سپس او را

نطفه اى در جایگاهى استوار قرار دادیم ( 13 ) آنگاه نطفه را به صورت خون بسته (علقه) درآوردیم پس آن علقه را گوشت جویده شده (مضغه) قرار

دادیم و آنگاه مضغه را استخوانهایى گردانیدیم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم آنگاه آفرینشى دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا که بهترین

آفرینندگان است ( 14)

مراحل ذکر شده عبارتند از: تبدیل نطفه به خون بسته (علقه) وسپس تبدیل به گوشت جویده شده (مضغه) و سپس تبدیل به استخوان و سپس استخوان توسط گوشت پوشیده می شود و سپس آفرینش دیگر. برای مقایسه ی مراحل ذکر شده با واقعیت های رشد جنین به هر کتاب جنین شناسی دانشگاهی می توانید مراجعه کنید. برای تسهیل امر دراینجا باختصار، مراحل رشد جنین را در اشکال زیر آورده ام.عکس رشد جنین ازآغاز لقاح تا انتهای 8 هفتگی (حدود 60 روز که فرم کلی جنین ایجاد شده و (stage) است) به 23 مرحله تقسیم می شود. در سمت چپ شکل، مراحل زمان و اندازه ی جنین بر حسب میلی متر و در سمت راست نوع تغییرات مهمی که در هر مرحله اتفاق می افتد را ذکر کرده است. بعد از 8 هفتگی جنین بسرعت رشد می کند و تمام قسمتها و ارگانهای داخلی و بافتها بسرعت تکامل می یابند تا هنگام تولد (آخرین شکل). البته مراحل رشد برخی بافتها و ارگانها مخصوصا سیستم عصبی پس از تولد هم ادامه مییابد. همانطور که مشاهده می کنید جنین دائما در حال تغییر و تکامل است، حال کدامیک از مراحل علقه است و کدام مضغه و کدام استخوان و کدام دمیدن روح. هیچکدام از این مراحل در دوره ی رشد جنین وجود ندارند.جنین در هیچ مرحله ای خون بسته نیست و در هیچ مرحله ای (شبیه)گوشت جویده نیست و در هیچ مرحله ای استخوان نیست. اساسا رشد تمام بافتها از جمله عضله و استخوان با هم پیش می روند نه اینکه ابتدا جنین تبدیل به استخوان شود و سپس گوشت اطراف استخوانها را فرا گیرد. همچنین هیچ تغییری که نشانگر دمیدن روح باشد در جنین اتفاق نمی افتد. بنابراین تمام آنچه در آیات در مورد مراحل رشد جنین آمده است غلط است.

محمد بیان غلط قرآن را بکار برده که مضغه به استخوان تبدیل می شود (یعنی در این مرحله جنین از جنس استخوان است) که غلط است و سپس گوشت در اطراف آن می روید

پاسخ:

1-علقه  به معنای خون بسته شده است(لخته خون) و نطفه در روز یازدهم و دوازدهم تبدیل به علقه میشود. درکتاب جنین شناسی لانگمن (کتاب مرجع در جنین شناسی روز) امده است:در روزهای یازدهم و دوازدهم تغییرات در نطفه صورت میگیرد و بخشی از مویرگ های (رحم) مادر را تخریب و خون مادر وارد سیستم رشد نطفه شده و گردش خون رحمی-جنینی ایجاد میگردد.این خون نهایتا تمام فضای سطح خارج نطفه(که دارای تروفوبلاستاست است) و سطح داخلی آن(حاوی آمنیون وغشاء اگزوسلومیک) را پر میکند.

2-مضغه یعنی گوشت جویده شده و آنچه که همه عرف از این شبیه سازی خدا میفهمند این است که جنین مثل گوشت جویده شده دارای چین و چروک فراوان و سرخ میباشد که این معجزه قران در 1400سال قبل را از کتب پزشکی روز اثبات میکنیم بعون الله و منته

در کتاب جنین شناسی لانگمن [1]آمده است:در ابتدای هفته چهارم(دو تا سه هفته بعد از تبدیل نطفه به علقه)،دو طرف رویان(جنین)،رشد در جهت شکمی را شروع میکنند و دو چین دیواره های جانبی بدن را تشکیل میدهند.با رشد این چین ها،لایه اندودرم هم در جهت شکمی چین میخورد و جهت تشکیل لوله گوارش بسته میشود. تا انتهای هفته چهارم ، چین های دیواره های جانبی بدن در خط وسط به هم میرسند و جهت بستن دیواره شکمی بدن ادغام میشوند

3-تبدیل مضغه(جنین مضغه ای شکل) به استخوان : جنین شناسی لانگمن[2]: در انتهای هفته چهارم جنین حدودا28 سمومیت(ستون فقرات آینده) دارد. در این مرحله شاخص ترین نکته در ظاهر خارجی جنین سومیت ها و کمان های حلقی می باشند(که به صورت حلقه حلقه کنار هم چیده شده اند) از این رو معمولا(درسونوگرافی ها) سن جنین را با تعداد سومیت ها بیان میکنند. ملاحظه میفرمایید که در این مرحله جنین به علت بروز بیشتر استخوان هایش مثل یک تکه استخوان میشود که از کنار همین استخوان ها عضلات ریشه میکنند.جالب است بدانید که این مرحله بلافاصله بعد از تبدیل علقه به مضغه است که قرآن معجزه گر ما با کلمه (ف) بیان کرده است که دلالت بر ترتیب زمانی کم دارد.( فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَه فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا)

4-پوشیده شدن استخوان ها از لحم(گوشت) : بعد از تکامل استخوان ها ، عضلات شروع به ریشه زدن میکنند و استخوان ها را فرا میگیرند. در کتاب جنین شناسی لانگمن[3]:ساختار عضلانی اسکلت محوری،دیواره بدن و اندام ها(تقریبا 95 درصد عضلات بدن) از سومیت ها(اسم پزشکی ستون فقرات قبل از تکامل صددرصدی آن) ایجاد میشود.خیلی عجیب است که این فاصله کم بین  استخوان سازی و ریشه زدن و ساخته شدن عضلات را هم خداوند با (ف) بیان کرده است.(فکسونا العظام لحما)

5-دمیده شدن روح : مطلبی را در ابتدا باید واضح کرد و آن اینکه منظور از روحی که در نوزاد بعد از این مراحل بالا دمیده میشود روح نباتی(گیاهی) نیست  که فقط سبب رشد بدن میشود  و در انسان وحیوان و گیاه مشترک است چون اولا روح نباتی(به معنای عامل رشدو نمو بدن) از لحظه انعقاد که پیوسته نطفه ، رشد و تکامل پیدا میکند وجود دارد در حالیکه خداوند دمیدن روح را بعد از مراحل بالا میگوید و همچنین اگر منظور خدا روح نباتی بود که در خلقت انسان در قرآن به خود احسن الخالقین نمیگفت چون روح نباتی در گیاهان و حیوانات هم وجود دارد بلکه منظور روح انسانی و نفس ناطقه ماست که مطالب کلی و پیچیده و عمیق را درک و قابلیت رسیدن به اعلا درجه توحید و تکامل روحی را دارد و دمیده شدن این روح نشانه هایی دارد مثل انجام حرکات ارادی و داشتن احساسات ناشی از حواس حداقل پنجگانه که بعد از تکامل نسبتا کامل جنین در ماه چهارم و حتی بعضی مادران زود تر این حرکات رو حس میکنند که در کتب جنین شناسی زیاد به آن نپرداخته اند. در کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن [4]حرکات تنفسی در حدود هفته چهاردهم تا شانزدهم(سه ونیم تا چهارماهگی)، حرکات مکیدن در هفته بیست و چهارم (تقریبا شش ماهگی)، شنیدن بعضی از صداها در هفته بیست و چهارم تا بیست و ششم(شش ماهگی) و وحساسیت چشم‌ها به نور در هفته بیست و هشتم (تقریبا هفت ماهگی)واقع می‌شود.

مسئله ولوج روح در دانش جنین شناسی مطرح نیست [5]و تعلّق روح به بدن به عنوان پدیده‌ای غیرمادی از حوزه پژوهش این دانش خارج است، اما در علم پزشکی بدون تفکیک میان انواع حیات (حیات نباتی، حیات حیوانی و حیات انسانی) بر این نکته تأکید شده است که جنین از همان آغاز انعقاد نطفه و عمل لقاح، موجودی زنده و دارای حیات است.[6][1] ص121

[2] ترجمه دکترعمیدی صفحه115

[3] صفحه 193

[4] ترجمه دکترعزیز افشاری ص108و133

[5] محمود عباسی، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، ج۴، ص۲۳۵

[6] مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری انطباق امور پزشکی باموازین شرع مقدس، مقاله دکتر منیژه جهانیان، تهیه و تنظیم:توکلی بزّاز، ص۱۰۴