چهل حدیث زیبا در مورد ازدواج (مجردها و متاهل ها بخوانند.)

1) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :وقتی کسی که به خواستگاری می آید و اخلاق و دین اش مایه رضایت است به او زن دهید که اگر چنین نکنید ، فتنه و فساد زمین را پر خواهد کرد

(نهج الفصاحه ، ح247)

2 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :بهترین ازدواجها ها آن است که آسان تر انجام گیرد .

 (نهج الفصاحه ، ح248)

3 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد ، که نزد خدای عز وجل محبوبتر و ارجمند تر از ازدواج باشد .

(بحار الانوار . ج103 0ص222)

4 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :ازدواج سنت من است پس هر که از سنت من روی بر گرداند از من نیست .

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

5 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :هر که دوست دارد که پاک و پاکیزه خدا را دیدار کند ، با همراه داشتن همسری به دیدارش رود0

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

6 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :هر جوانی که در دوره جوانی خود ازدواج کند ، شیطانش فریاد بر آورد که : وای بر او دین خود را از گزند من حفظ کرد .

(کنز العمال . ح44441)

7 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :هر که ازدواج کند نصف عبادت به او داده شده است .

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

8 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :دو رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند ، برتر از هفتاد رکعت نمازی است که فرد عزب می خواند .

(بحار الانوار . ج103 0ص219)

9 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :زن بگیرید ؛ زیرا که ازدواج کردن روزی شما را بیشتر می کند .

(بحار الانوار . ج103 0ص217)

10 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :مردان عزب خود را زن دهید ؛ زیرا با این کار خداوند اخلاق آنان را نیکو می گرداند و روزیهایشان را زیاد می کند و بر جوانمردی های آنان می افزاید .

(بحار الانوار . ج103 0ص222)

11 ) امام صادق (علیه السلام) :هر که از ترس تهیدستی ازدواج نکند ، به خدای متعال گمان بد برده است . خدای متعال می فرماید : « اگر تهیدست باشد خداوند از فضل خود توانگرشان می سازد » .

(نور الثقلین . ج3 . ص597)

12 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :از مردی به نام عکاف پرسید : آیا همسری داری ؟ عرض کرد : خیر . پرسید : آیا کنیزی داری ؟ عرض کرد : خیر . پرسید : آیا توان مالی داری ؟ عرض کرد : آری . حضرت فرمود : ازدواج کن مگر نه از گناه کاران هستی .

 (بحار الانوار . ج103 0ص219)

13 ) امام صادق (علیه السلام) :هر که مجردی را زن دهد ، از جمله کسانی است که خداوند در روز قیامت به او نظر می افکند .

(اصول کافی . ج5 . ص331)

14 ) امام علی (علیه السلام) :بهترین وساطتها این است که میان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود . تا سر وسامان بگیرند .

(بحار الانوار . ج103 0ص222)

15 ) امام باقر (علیه السلام) :مردی خدمت رسول خدا (صل الله علیه و آله) آمد و در امر ازدواج کسب تکلیف و اجازه کرد ، حضرت فرمود :  آری ازدواج کن و بر تو باد به زنان متدین ، خدا خیرت دهد .

(وسائل الشیعه . ج14 . ص21)

16 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :نباید حسن صورت زن را بر حسن دین داری او برگزید .

(کنز العمال . ح44590)

17 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :با زن به خاطر ۴ چیز ازدواج می شود : مال و ثروتش ، زیبایی اش ، دینداری اش و اصل و نسب خانواده اش ؛ و تو با زنان متدین ازدواج کن

(کنز العمال . ح44602)

18 ) امام حسن (علیه السلام) :به مردی که با ایشان در باره ازدواج دختر خود مشورت کرد ، فرمود : او را به مردی با تقوا شوهر ده ؛ زیرا اگر دختر تو را دوست داشته باشد گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به وی ستم نمی کند .

(مکارم الاخلاق . ج1 . ص446)

19 ) امام صادق (علیه السلام) :شومی و ناخجستگی زن ، زیاد بودن کابین او و نافرمانی از شوهرش می باشد .

(معانی الاخبار . ص152)

 20 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :بهترین مهریه سبکترین آن است .

(کنز العمال . ح44707)                                                     

21 ) امام کاظم (علیه السلام) :جهاد زن خوب شوهر داری کردن است .

(اصول کافی . ج5 . ص507)

22 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :هر گاه مرد به زن خود آبی بنوشاند ، پاداش برد .

(کنز العمال . ح44435)

23 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :به زن خود خدمت نکند ، مگر صدیق یا شهید یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد .

  (بحار الانوار . ج104 0ص132)

24 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :هر زنی که شوهرش را هفت روز خدمت کند ، خداوند هفت در دوزخ را به رزی او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید ، تا از هر در که بخواهد وارد شود و هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آنکه این عمل او برایش بهتر از یکسال عبادت باشد که روزهایش را روزه و شب هایش را به عبادت سپری کند .

(إرشاد القلوب . ص175)

25 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :بدانید که خداوند عز و جل و رسولش بیزارند از کسی که به زنش ستم می کند تا آنکه زن طلاق خلع بگیرد .

(ثواب العمال . ص 339 )

26 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :مراسم ازدواج را آشکار برگزار کنید و خواستگاری را پنهان .

(کنز العمال . ح44532)

27 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :هر که به اعتماد خدا و به امید ثواب ازدواج کند بر خدا لازم است که او را یاری کند .

(نهج الفصاحه ، ح278)

28 ) امام رضا (علیه السلام) :با کسی که اخلاقش بد است وصلت نکنید .

(وسائل الشیعه . ج5 . ص10)

 29)امام باقر (علیه السلام) :با کسی که از اخلاق و دینش رضایت دارید ازدواج کنید ، خودداری شما از وصلت با او باعث فتنه و فساد بزرگ در جامعه می شود .

(اصول کافی . ج5 . ص347)

30 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :از خوشبختی و سعادت مرد این است که زن با فضیلت و شایسته ای نصیبش گردد .

(اصول کافی . ج5 . ص327)

31 ) امام صادق (علیه السلام) :هر زنی که به شوهر خود بگوید که از تو خیری ندیده ام عمل چنین زنی هیچ گشته و باطل می شود .

(وسائل الشیعه . ج14 . ص115)

32 ) امام باقر (علیه السلام) :چرا مومن زن نگیرد ، که شاید خدا به او فرزندی دهد که زمین را به «لااله الاالله»سنگین سازد .

(مکارم الاخلاق . ص573)

33 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :هر که قدرت بر ازدواج داشته باشد و ازدواج نکند از من نیست .

(مکارم الاخلاق . ص؟)

34 ) امام رضا (علیه السلام) :اگر در باره ازدواج و دامادی آیتی محکم و سنتی پیروی شده (از رسول خدا(صل الله علیه و آله)) هم نبود ، باز موضوع نیکی به خویشاوندان و مانوس شدن با بیگانه که خداوند در این امر قرار داده است ؛ انگیزه ای بود که خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت کند و عاقل درست اندیش به آن بشتابد .

 (مکارم الاخلاق . ص449)

35 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :بهترین ازدواج ها آن است که آسان تر انجام بگیرد .

(نهج الفصاحه ، ح248)

35 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :سه چیز است که در آن شوخی نیست : طلاق ، نکاح و آزاد کردن بنده .

(نهج الفصاحه ، ح258)

36 ) امام صادق (علیه السلام) :افراد با ایمانی که ازدواج می کنند با این عمل نصف دین خود را از خطر مصون می دارند .

(اصول کافی . ج5 . ص329)

37 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :بهترین امت من در درجه اول کسانی هستند که ازدواج کرده اند و مردان و زنان بدون همسر در مرتبه آخر قرار دارند .

(مسترک الوسائل . ج2 . ص531)

38 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :آن کس که دختر خود را به ازدواج مرد فاسقی در آورد با این عمل از او قطع رحم نموده است .

(محجت البیضاء . ج3 .ص94)

39 ) امام صادق (علیه السلام) :از دعا های رسول خدا (صل الله علیه و آله) این بود که خدایا به تو پناه می برم از زنی که مرا پیر می کند قبل از آنکه زمان پیری ام فرا رسد .

(اصول کافی . ج5 . ص326)

40 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :ای جوان زود ازدواج کن و از زنا بپر هیز زیرا که زنا ریشه های ایمان را از دلت می برد .

(مکارم الاخلاق . ص96)

غلامعباس طاهرزاده